Project - 16 oktober 2020

De Zonnegloed vzw - KWZI, buffering

Hydropure plaatste in oktober 2020 vijf waterreservoirs met een totale capaciteit van 55.000 liter voor de opvang van regenwater bij De Zonnegloed in Oostvleteren. De vzw geeft verwaarloosde wilde dieren een toekomst door ze op te vangen en te verzorgen. Als toekomstgerichte en duurzame organisatie beseft De Zonnegloed dat een eigen watervoorraad uiterst ecologisch, praktisch en bovendien kostenbesparend is. Omdat het domein niet is aangesloten op het openbare rioleringsnet werd er ook een waterzuiveringsinstallatie geplaatst die het zwart water (toiletten) zuivert voordat het in de natuur terechtkomt. Opnieuw een mooi voorbeeld van symbiose tussen duurzaamheid en kostenefficiëntie. Onze partner bij dit project was grondwerken Maes. Bekijk een korte video over de werken door op deze link te klikken.

Regenwaterreservoir
Regenwaterreservoir
waterzuivering zwart water

Penitentiair Dorp Haren - GWU

Camping - IBA, KWZI

Havengebouw Kallosluis - totaalconcept met KWZI