KWZI groot gebouw - Hydropure
Toepassingsgebieden
  • Haven en industrie
  • Openbare gebouwen
  • Kantoorgebouwen
  • Campings
  • Grotere B & B 's
  • Dierenparken
  • Attractieparken
  • Land- en tuinbouw
  • ...

Hydropure maakt zijn HydroMega uit hoogwaardige, dubbelwandige kunststofplaten.  Het systeem werkt in drie fases met een voorbezinking, een biodynamisch gedeelte en een nabezinking. In het geval er reeds een voldoende grote en goed-werkende septiek is, kan deze aan de HydroMega gekoppeld worden. 

Door de materiaalkeuze kan de HydroMega zowel ondergronds als bovengronds geplaatst worden of in een container voor verplaatsbare opstellingen zoals werven of in de haven. 

Het gezuiverde water kan vervolgens in de natuur geloosd worden in een waterloop of via infiltratie in de bodem.

Optioneel zijn er verder een staalnameputje, terugslagklep, extra filtratie, en telemetrie beschikbaar. Met een extra filtratie kan het water verder gezuiverd worden voor hergebruik. Met het resultaat kunnen bijvoorbeeld toiletten gespoeld worden.

kleinschalige waterzuiveringsinstallatie - Hydropure
kleinschalige waterzuiveringsinstallatie - Hydropure
kleinschalige waterzuiveringsinstallatie - Hydropure
kleinschalige waterzuiveringsinstallatie - Hydropure
kleinschalige waterzuiveringsinstallatie - Hydropure