KWZI groot gebouw - Hydropure
Toepassingsgebieden
  • Havens en industrie
  • Openbare gebouwen
  • Kantoorgebouwen
  • Campings
  • Grotere B & B 's
  • Dierenparken
  • Attractieparken
  • Land- en tuinbouw
  • ...

De KWZI’s (of kleinschalige waterzuiveringsinstallaties) van Hydropure zuiveren volumes huishoudelijk afvalwater van 51 IE tot 2000 IE. Het zuiveringsproces verloopt in drie fases: een voorbezinking, een biozone en een nabezinking. Het toestel werkt volgens het principe van een moving bed bioreactor (MBBR) met zwevende media. De installaties worden gemaakt van hoogwaardige, dubbelwandige kunststofplaten en laten een flexibele plaatsing toe: ondergronds, bovengronds, in een verplaatsbare container  

Het gezuiverde water kan vervolgens teruggegeven worden aan de natuur via lozing in een waterloop of via infiltratie in de bodem.

Mogelijke opties zijn: een onderhoudscontract, een staalafnameput, alarmen, telemetrie …

Offerte aanvragen

kleinschalige waterzuiveringsinstallatie - Hydropure
kleinschalige waterzuiveringsinstallatie - Hydropure
kleinschalige waterzuiveringsinstallatie - Hydropure
kleinschalige waterzuiveringsinstallatie - Hydropure
kleinschalige waterzuiveringsinstallatie - Hydropure
opladen KWZI - Hydropure