FAQ

Veelgestelde vragen

Water is een uitdaging. Doe beroep op ons ervaren team en ontdek voor uw project de opportuniteiten op het vlak van watermanagement. We volgen de laatste ontwikkelingen en integreren die steeds in al onze oplossingen en producten. Hierbij volgen we ook het financiële aspect van nabij op voor u.

FAQ items
Titel
IBA
Vragen & antwoorden
Vraag
Wie is verplicht een IBA te plaatsen?
Antwoord

Een IBA is verplicht bij huishoudens die niet zijn aangesloten op de riolering.  

Afhankelijk van het zoneringsplan van je gemeente zal er de opsplitsing gemaakt worden tussen het centrale en collectief geoptimaliseerde buitengebied van woningen die worden aangesloten op de openbare riolering, en het individueel te optimaliseren buitengebied. In dit laatste gebied dient de zuivering te gebeuren via een IBA.

Vraag
Wat is de levertermijn?
Antwoord

De meeste types van IBA’s hebben wij standaard op stock.

Tijdens drukke periodes of afhankelijk van het type, duurt de levertermijn tussen de drie à vier weken.

Vraag
Kan ik de IBA zelf plaatsen en/of kan Hydropure mij hierbij helpen?
Antwoord

Door zijn licht maar zeer stevig ontwerp is de IBA gemakkelijk te plaatsen. U kan dit zelf doen of laten uitvoeren door uw eigen grondwerker (u krijgt gedetailleerde instructies). Indien gewenst kan Hydropure ook instaan voor de volledige installatie via een partner-grondwerker in uw regio.  U kan bij de installatie en opstart ook assistentie vragen van een technieker van Hydropure. Hydropure bezorgt u ook de nodige attesten voor de gemeente of andere instanties.

Vraag
Kan ik voor het plaatsen van een IBA een subsidie aanvragen?
Antwoord

Afhankelijk van de locatie van de te plaatsen IBA, voorzien sommige gemeenten een gemeentelijke subsidie.

Vraag
Moet ik een septische put plaatsen voor de IBA?
Antwoord

Onze IBA’s worden standaard voorzien van een septisch gedeelte

Sommige gemeenten verplichten echter het plaatsen van een extra septische put. 

Vraag
Waar wordt het gezuiverde water geloosd?
Antwoord

Het gezuiverde water wordt afgevoerd naar de in de buurt gelegen gracht of waterloop. 

Indien er geen gracht in de buurt is, kan het gezuiverde water rechtstreeks geïnfiltreerd worden in de bodem. Hydropure biedt hiervoor ook de gepaste oplossingen.

Vraag
Waar kan ik de IBA het best plaatsen?
Antwoord

Afhankelijk van het terrein (groenzone, verhard terras, ligging t.o.v. gracht, …) en de wensen van de klant/gebruiker, kan de IBA op verschillende plaatsen geïnstalleerd worden. 

Wij hebben verschillende types IBA’s ter beschikking afhankelijk van de noden van de klant.

Vraag
Kan regenwater ook gekoppeld worden aan de IBA?
Antwoord

Regenwater mag niet gekoppeld worden aan de IBA. Proper hemelwater zorgt namelijk voor een te sterke verdunning van het afvalwater waardoor de werking van de IBA teniet wordt gedaan.

Vraag
Hoe vaak is onderhoud van de IBA nodig en kan ik hiervoor bij Hydropure terecht?
Antwoord

Wij raden aan om jaarlijks een onderhoud van de IBA te laten uitvoeren om een goede werking te garanderen. 

Wij voorzien twee soorten onderhoudscontracten: standaard onderhoudscontract (periodiek - jaarlijks) of onderhoudscontract op afroep (op vraag van de klant). 

Contacteer ons gerust voor verdere vragen en/of prijzen.

Vraag
Beschikt de IBA over certificering?
Antwoord

De IBA is VLAREM en BENOR gekeurd. 

Vraag
Zorgt een IBA voor geurhinder?
Antwoord

Bij een goed geplaatste en werkende IBA zal er geen geurhinder zijn. Indien gewenst, wordt een extra ontluchting geplaatst naar een locatie waar geurhinder geen probleem vormt.

Vraag
Wat is het voordeel van kunststoffen IBA’s t.o.v. betonnen IBA’s?
Antwoord

Kunststoffen IBA’s zijn zeer licht en kunnen zo op minder toegankelijke plaatsen geïnstalleerd worden. Tevens is de plaatsing ook goedkoper. 

Een ander belangrijk voordeel van een kunststoffen IBA ten opzichte van een betonnen IBA is dat er uiteraard geen kans is op betonrot of eventuele barsten.

Titel
KWZI
Vragen & antwoorden
Vraag
Dient er nog een septische put geplaatst te worden voor de KWZI?
Antwoord

Ja. Het bruin afvalwater afkomstig van de toiletten dient alvorens in de KWZI terecht te komen nog door een septische tank te gaan.

Het grijs afvalwater kan rechtstreeks op de KWZI aangesloten worden.

Vraag
Waar kan de KWZI geplaatst worden?
Antwoord

Een KWZI kan zowel bovengronds als ondergronds geplaatst worden, afhankelijk van de voorziene plaats en wensen van de klant.

Vraag
Kan de KWZI in een bestaand gebouw geplaatst worden?
Antwoord

Via maatwerk is het mogelijk de KWZI te integreren in een bestaand pand. Zowel het gebouw zelf als de onderdelen van de KWZI worden volledig opgemeten zodoende alles correct en passend kan geplaatst worden. 

Indien nodig kan er ter plaatse nog gelast worden.

Vraag
Kan regenwater ook gekoppeld worden aan de KWZI?
Antwoord

Regenwater mag niet gekoppeld worden aan de KWZI. Proper hemelwater zorgt namelijk voor een te sterke verdunning van het afvalwater waardoor de werking van de KWZI teniet wordt gedaan.

Vraag
Waar wordt het gezuiverde water geloosd?
Antwoord

Het gezuiverde water wordt afgevoerd naar de in de buurt gelegen gracht of waterloop. 

Indien er geen gracht in de buurt is, kan het gezuiverde water rechtstreeks geïnfiltreerd worden in de bodem. Hydropure biedt hiervoor ook de gepaste oplossingen.

Vraag
Wanneer kies ik voor een IBA en wanneer voor een KWZI?
Antwoord

Dit is afhankelijk van de bezetting. Een IBA is er vanaf 1 IE (inwonersequivalent) tot 30 IE. Een KWZI is er vanaf 30 IE tot 2000 IE.

Vraag
Zorgt een KWZI voor geurhinder?
Antwoord

Bij een goed geplaatste en werkende KWZI zal er geen geurhinder zijn. Indien gewenst, wordt een extra ontluchting geplaatst naar een locatie waar geurhinder geen probleem vormt. 

Ook wordt er gewerkt met geurdichte deksels.

Titel
GWU
Vragen & antwoorden
Vraag
Kan de GWU in een bestaand gebouw geplaatst worden?
Antwoord

Via maatwerk is het mogelijk de GWU te integreren in een bestaand pand. 

Zowel het gebouw zelf als de onderdelen van de GWU worden volledig opgemeten zodoende alles correct en passend kan geplaatst worden. 

Indien nodig kan er ter plaatse nog gelast worden.

Vraag
Waar kan de GWU geplaatst worden?
Antwoord

Een GWU kan zowel bovengronds als ondergronds geplaatst worden, afhankelijk van de voorziene plaats en wensen van de klant.

Vraag
Kan het geconnecteerd worden met het GBS systeem?
Antwoord

Het is mogelijk onze GWU te connecteren met het gebouwbeheersysteem.

Vraag
Kan zwart afvalwater ook gerecupereerd worden?
Antwoord

Onze HydroGrey kan zowel grijs afvalwater (afkomstig van douches, wasmachines, wastafels, vaatwasmachines, …) en bruin afvalwater (afkomstig van toiletten) recupereren. 

Vraag
Kan het gezuiverde water gemengd worden met het regenwater?
Antwoord

Ja, het gezuiverde water wordt opgevangen in een proper water tank.

Indien gewenst kan deze tank weggelaten worden en kan het gezuiverde water rechtstreeks gemengd worden met het regenwater in de regenwatertank.

Vraag
Waarvoor kan het gezuiverde water gebruikt worden?
Antwoord

Het gezuiverde water kan gebruikt worden om de toiletten te spoelen, de tuin te beregenen, huishoudelijke taken, …. 

Echter kan het NIET gebruikt worden als drinkwater.

Titel
AFSCHEIDERS
Vragen & antwoorden
Vraag
Wat is een coalescentiefilter?
Antwoord

Filter die geplaatst wordt in de KWS-afscheider waarbij olie in grotere volumes wordt geconcentreerd. Deze kunnen zich op hun beurt door gravitatie afscheiden van het water.

Vraag
Wanneer wordt een afscheider met bypass geplaatst?
Antwoord

Een olieafscheider met bypass kan gebruikt worden op plaatsen waar geen aanzienlijke olievolumes te verwachten zijn zoals bij wasplaatsen van wagens, garages, carwashes, ... Dit zijn dus altijd situaties met beperkt risico.

Vraag
Welke alarmsystemen biedt Hydropure aan?
Antwoord

Slibsensor, oliesensor, vetsensor, hoog- en laagniveau

Een combinatie van verschillende sensoren/alarmen is uiteraard ook mogelijk.

Vraag
Wanneer kies ik voor een dubbelwandige afscheider?
Antwoord

Een dubbelwandige afscheider kan geplaatst worden voor extra beveiliging/versteviging.

Dit is zeker aangeraden op plaatsen waar de grondwaterstand hoog staat of waar de afscheider diep komt te zitten.