Project - 19 juli 2022

DP WORLD Antwerpen

DP World is een joint venture tussen de DP World Antwerp Holding, Cosco, Terminal Link en Duisport Group.

Hydropure bouwde al diverse installaties voor deze logistieke wereldspeler: IBA's, GWU's , KWS-afscheiders en dit altijd volgens de hoogste standaarden. Het nieuwe OPS-gebouw werd na een grondige voorstudie voorzien van een installatie voor hergebruik van zwart en grijs water.

Het zwart en grijs afvalwater vloeit via 5 septische tanks naar een op maat gemaakte pompput.  Vanuit deze pompput wordt het afvalwater, gestuurd via een PLC sturing, gepompt door een voorfilter naar de biozones.  Vervolgens wordt het biologisch gezuiverde afvalwater (effluent) gescheiden van het actief slib door middel van een ultrafiltratie element.  Het effluent wordt vervolgens gebufferd en hergebruikt in het gebouw.De installatie heeft een terugverdientijd van 4 jaar.

copyright images: Areal Architecten - Groep Van Roey - Vanhout.pro

DP WORLD waterhergebruik

Penitentiair Dorp Haren - grijswaterunits

CAMPING - Waterzuivering

Havengebouw Kallosluis