Project - 19 juli 2022

Havengebouw Kallosluis - totaalconcept met KWZI

Het in 2021 vernieuwde havengebouw aan de Kallosluis ontvangt dagelijks heel wat dokwerkers maar ook passanten en buurtbewoners. In samenwerking met ARTES, Group Advance, Monument en IRS werd een KWZI ontworpen voor zuivering van huishoudelijk afvalwater tot 100 inwonersequivalenten (IE).

Er werden ook buffertanks, een vetafscheider, pompinstallaties en niveaudetectie op het regenwatercircuit geplaatst. Het systeem wordt door een PLC wordt aangestuurd en gemonitord.

Het effluent op deze installatie diende niet aan de VLAREM-normering te voldoen maar aan de strengere normering van viswaterkwaliteit (max. 75% van de Vlarem normering).  De installatie voldoet aan alle opgelegde eisen.

copyright image: GVA

Kallosluis restaurant GURU

Penitentiair Dorp Haren - GWU

Camping - IBA, KWZI

Polymer HUB Rotterdam - afscheider