Project - 18 juli 2022

PC Sint-Amandus Beernem

Op de Campus Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus in Beernem worden dagelijks 750 maaltijden geserveerd voor de residenten. Op vraag van de technische dienst van De Broeders van Liefde (Fracarita Belgium) ontwierp en bouwde Hydropure een vetafscheider op maat in de krappe kelder. Dit leidt tot efficiëntie- en tijdswinst voor de vetophaler die de vetafscheider van buitenaf kan leegzuigen.

PC Sint-Amandus Fracarita Broeders van Liefde vetafscheider

Penitentiair Dorp Haren - grijswaterunits

CAMPING - Waterzuivering

Havengebouw Kallosluis